1.  AFWERKEN OP DOEL HDLFootProductions 1. Kaatsspel Organisatie: * Aantal spelers: 12 + 2 doelmannen * dubbel strafschopgebied, 2 doelen met doelman * 2 groepen: A aan de linkerzijde, B aan de rechterzijde * Op signaal korte dribbel van de balbezitter, pas naar de aanbiedende    medespeler, pas terug naar binnen toe en shot op doel * Na het shot bal ophalen de volgende actie zal verlopen naar het    andere doel * Duur: 10’ ( Na 5’ wisselen van zijde ) Variatie: - Afwerken in 2 tijden, in 1 tijd - Verplicht kaatsen/afwerken met linker- of rechtervoet - In competitievorm Niveau: - Vanaf D-jeugd 2. Flankenspel Organisatie: * Aantal spelers: 12 + 2 doelmannen * dubbel strafschopgebied, 2 doelen met doelman * 2 groepen: A aan de ene speelhelft, B aan de andere speelhelft * (Op signaal) korte dribbel van de balbezitter, center naar de inkomen-    de medespeler, afwerken op doel * Na het afwerken met bal aansluiten naar de andere zijde, pasgever    naar de afwerkerspositie * Duur: 10 ( Na 5’ wisselen van zijde ) Variatie: - Afwerken in 2 tijden, in 1 tijd - Lage center/ hoge center - In competitievorm Niveau: - Vanaf D-jeugd 3. Afwerken vanuit combinatievorm (vierkant) Organisatie: * Aantal spelers: +/-12 + 2 doelmannen * 2 doelen met doelman op 40 m, breedte terrein 40m * 2 groepen: A speelt de bal op B, B legt de bal af naar C, C diepe    pass op D, D draait weg van de kegel en werkt af. * Doorschuifsysteem: Van A à B à C à D, D haalt de bal op en sluit    aan bij A * Duur: 10’ ( na 5’ wisselen van zijde ) Variatie: - bal spelen in 2 tijden, in 1 tijd - C speelt de bal in de voet van D / C speelt de bal in de loop van A Niveau: - Vanaf D-jeugd 4. Afwerken vanuit combinatievorm (driehoek) Organisatie: * Aantal spelers: +/-12 + 2 doelmannen * 1 doelen, 2 kegels op 20 m voor de kaatsers, 2 kegels op 40 m voor    de spelers met bal * 2 groepen: A speelt de bal op B, B legt terug op A, A diagonale pass    in de loop van D, D werkt af neemt de plaats in C, C haalt de bal op    en sluit aan bij de spelers met bal aan zijn zijde. * Duur: 10’ (Na 5’ wisselen van zijde) Variatie: - Wisselen van zijde na iedere actie - bal spelen in 2 tijden, in 1 tijd Niveau: - Vanaf D-jeugd 5. Afwerken vanuit dribbel na frontale pas Organisatie: * Aantal spelers: +/-12 + 2 doelmannen * dubbel strafschopgebied, 2 doelen met doelman * 2 groepen: A aan de linkerzijde, B aan de rechterzijde * Op signaal pas naar de aanbiedende medespeler, dribbel richting    doel en shot op doel * Na het shot bal ophalen en aansluiten bij de balbezitters, de pas-    gever bij de afwerkers * Duur: 10 ( na 5’ wisselen van zijde) Variatie: - Afwerken links van de ene zijden, met rechts van de andere - In competitievorm Niveau: - Vanaf D-jeugd 6. Afwerken vanuit dribbel rond de speler van de andere zijde Organisatie: * Aantal spelers: +/-12 + 2 doelmannen * dubbel strafschopgebied, 2 doelen met doelman * 4 groepen: A aan de linkerzijde en rechterzijde van doel 1, B aan de    linkerzijde en  rechterzijde van doel 2 * De spelers komen naar mekaar met bal aan de voet, draaien achter    mekaar door rukken op richting eigen doel en werken af (Bal afschermen    met het tegenovergestelde been de bal leiden behandelen).    Eerst van links daarna van rechts, na het afwerken wisselen van kant. * Duur:  10’ Variatie: - Na het afdraaien slechts 1 balcontact en shot - Na het afdraaien pas in eigen loop en afwerken - Afwerken met binnenkant voet, buitenkant voet of - I.p.v. van wegdraaien bal met voetzool terugtrekken en trappen op doel Niveau: - Vanaf D-jeugd 7. Omloop van schijnbewegingen Organisatie: * 1 groot doel met 1 doelman * 2 groepen van minstens 3 spelers * Kegels in de vorm van een halve cirkel plaatsen * Shotlijn in het midden (tussen 2 kegels) * 2 groepen met bal aan beide zijden * Aan ieder poortje een schijnbeweging uitvoeren na 3 x afdraaien richting    en shot op doel * Duur:  10’ Variatie: - In competitievorm 1: afwisselen starten . Welke ploeg haalt eerst 10    doelpunten? - In competitievorm 2  (zonder doelman): 2 spelers starten gelijktijdig.    Wie scoort eerst? - In competitievorm 3 (zonder doelman): Zoals 2 maar de volgende speler    start als zijn voorganger naar doel getrapt heeft. Welke ploeg heeft na    2 ronden het minste missers?   Of welke ploeg haalt eerst 15 doelpunten? Niveau: - Vanaf D-jeugd 8. Schijnbeweging of andere keuze? Organisatie: * 1 groot doel met 1 doelman * Min.  8 spelers * Startlijnlijn op +/-9 meter van het strafschopgebied * Een dribbeldoel van +/- 10 meter op de lijn van het strafschopgebied * Een aanvaller start met bal en probeert de tegemoetkomende speler te   dribbelen en tussen de kegels te passeren.   Voorbij het dribbeldoel afwerken op doel of doelman dribbelen. * De verdediger mag niet voorbij het dribbeldoel verdedigen * Als de verdediger de bal afneemt en over de startlijn kan dribbelen dan   wordt er van opdracht gewisseld. Duur:  10’ à 15’ Variatie: - Wisselen van zijde - Idem oefening maar meer uitvoeren van de zijkanten van het strafschop-   gebied - Het dribbeldoel dichter bij de startlijn verplaatsen - Na iedere actie wisselen van opgave, uitgezonderd als er gescoord wordt - De verdediger mag ook voorbij het dribbeldoel  verdedigen Niveau:  - Vanaf D-jeugd 9. Eerst aanvallen dan verdedigen (Omschakeling) Organisatie: * 1 groot doel met 1 doelman * Min.  6 spelers * Startkegel  op 20 meter van het strafschopgebied * Iedere speler met bal * Speler A leidt de bal richting doel en werkt af en richt zich dan als ver-   dediger naar speler B die op dat moment start, wanneer hij de bal kan   afnemen mag hij nog eens op doel trappen * Daarna wisselen van positie Duur: 10’ à 15’   (na de helft van de tijd de actie opstarten van de andere zijde ) Variatie: - Individuele competitie: Welke speler scoort na 4 doorgangen het meeste   doelpunten? - 2 ploegen tegen mekaar vb rood tegen blauw 10. 1 tegen 1 met keuze dribbel of steunspeler gebruiken Organisatie: * 2 grote doelen met 2 doelmannen * Reserveballen aan de doelen * 10 spelers * Speelveld is een dubbel strafschopgebied * 2 groepen van 5 spelers * Op de aanvallende speelhelft een steunspeler aan iedere zijde en naast   de doelen * Een speler start de 1 tegen 1 situatie met de keuze op de aanvallende   speelhelft een steunspeler te gebruiken * De steunspelers spelen 1 of 2 contacten naar gelang het niveau  Duur: 15’ - Iedere actie duurt max. 30”, na die tijd wisselt hij met een steunspeler   (elk op zijn beurt) - Na veroveren van de bal omkeerbaarheid - Na doelpunt nieuwe actie opzetten tot het tijd is Variatie: - Slechts 2 steunspelers aan de zijkanten - Slechts 2 steunspelers naast de doelen - Bij doelpunt bal voor de scorer, bij shot naast   doel bal voor de verdediger voor eigen doel 11. 1 tegen 1 na lange bal Organisatie: * 2 grote doelen met 2 doelmannen * Reserveballen aan de doelen * Minstens 8 spelers * Speelveld is een dubbel strafschopgebied * 2 groepen van 4 spelers * De aanvallende groep staat diagonaal t.o.v. mekaar, 2 met ballen(A),   2 zonder bal (B) * Kruispas van A naar B, B controle en zo snel mogelijk actie maken   richting doel en duel tegen C die start op het moment van de balcontrole. * Indien C de bal verovert omkeerbaarheid en probeert te doelen naar het    andere doel *Doorschuifsyteem  A à B à A Duur: +/- 15’ - Iedere actie mag max. 30” duren - Iedere speler 3 x uitvoeren daarna wisselen A en B met C Variatie: - Slechts 2 steunspelers aan de zijkanten - Slechts 2 steunspelers naast de doelen - Bij doelpunt bal voor de scorer, bij shot    naast doel bal voor de verdediger voor    eigen doel 12. 3 tegen 3 met 2 steunspelers naast het doel Organisatie: * 2 jeugddoelen * Reserveballen aan de doelen * Minstens 8 spelers * Speelveld: 20 m x 25m met middellijn * 2 groepen van 5 spelers * De kaatsers hebben 1 of 2 balcontacten naar gelang het niveau * Vrij spel in het veld en laatste man fungeert als doelman * Er mag niet gescoord worden vanop eigen speelhelft Duur: +/- 15’ - max. 3’ speeltijd daarna wissel - iedere speler moet 2 x kaatser zijn Variatie: - In het veld 2 tegen 2 - Kaatsers aan de zijlijn op de helft van de tegenstander - Tornooivorm: ondertussen trapt de wachtende ploeg naar een groot doel met doelman (enkele oefeningen) Letten op: - Bij de kaatsers naast het doel zich richten naar snelle omschakeling - Bij de kaatsers aan de zijlijn coachen op spelverleggen, dubbelpas, spel over de 3de man 13. 2 tegen 1 met meerderheidssituatie Organisatie:  * 2 doelen op +/- 45m van elkaar * De breedte = breedte van het doelgebied * Minstens 8 spelers en 2 doelmannen * Aanvallers en verdedigers van A naar C plaatsen * Voor ieder een 16m lijn * Doelman 1 werpt uit of trapt een lange bal op doelman 2 * Verdediger C rukt op naar de middenzone * Doelman 2 rolt de bal of geeft een pass naar A of B die in het veld   komen en die een actie proberen te maken naar het andere doel * Bij het veroveren van de bal kan C counteren naar het andere doel Duur: +/- 15’ Variatie: - Met buitenspel in de middenzone of in aanvallend doelgebied - De verdediger mag enkel in de middenzone verdedigen - Na iedere actie een actie beginnen naar de andere zijde Letten op: - Achterdoor lopen (switchen), breed maken, … 14. Wedstrijdvorm met afstandsschoten Organisatie:  * 2 jeugddoelen zonder doelmannen * Minstens 10 spelers * Speelveld: 20m x 25m * 2 ploegen van 5 spelers waarvan 4 op eigen speelhelft en    1 op de helft van de tegenstander * De middellijn mag niet overschreden worden * Doelschoten alleen van op eigen speelhelft * De stoorspeler op de andere speelhelft doet storend werk    en legt af naar eigen speelhelft * Het verdedigende team schuift op eigen helft balgeoriënteerd * Doelschoten mogen afgeweerd worden op reglementaire manier Duur: +/- 15’ - Na 2’ worden de jagers gewisseld Letten op: - Indien geen doelman: enkel hoge ballen - Onder tijdsdruk: snel passenspel, op hun sterkste voet inspelen met direct shot als gevolg - De jagers proberen de aanvallende spelers naar de zijkanten te dringen, volledige inzet! 15. Afwerken op snelheid met balgoochelende trainer Organisatie:  * 1 groot doel met doelman * Minstens 10 spelers * De trainer met bal staat op 20 meter van doel, op 3m zijwaarts 2 ballen,   een beetje verder een kegel voor de wachtende spelers * Op 30m van het doel links en rechts een dribbeldoel van 3m breedte * 2 ploegen waarvan 3 spelers achter het dribbeldoel zonder bal en 2 met   bal aan de andere kegel * Terwijl de trainer jongleert voeren de spelers sidesteps uit, wanneer hij   stopt lopen ze snel naar de bal, wie eerst aan de bal komt mag trappen   op doel (=1 punt) en krijgt in geval van doelpunt een extra-punt. * Wie 2de aankomt wacht tot de doelman klaar staat en probeert dan te   doelen vanuit stand * Daarna bal ophalen en bij de wachtende spelers aansluiten * De wachtende spelers leggen een bal klaar voor de volgende    die aan de beurt zijn en sluiten aan bij de groep Duur: +/- 15’ Variatie: - Andere loopoefeningen tussen het dribbeldoel 16. Afwerken op snelheid met loop rond de kegels Organisatie:  * 1 groot doel met doelman * Minstens 10 spelers * Op 22m van het doel links en rechts  2 kegels op 16m en op 30 m   idem * 2 ploegen A en B * Startsignaal = heffen van de arm * Op startsignaal start de 1ste speler door een pass te geven tussen   de kegels en rond te kegels te lopen in een boog en zo    snel mogelijk bij de bal te zijn. * De speler die eerst de bal raakt na zijn pass krijgt reeds 1 punt en   mag als eerste doelen. Wie tweede was doelt daarna vanuit stilstand Duur: +/- 15’ - Na 7’ wisslen van zijde Variatie: - De tweede probeert de doelman te dribbelen - De kegels nummeren en i.p.v. rond te lopen de kegel(s)    aanraken die de trainer heeft geroepen.