10.   OPWARMING HDLFootProductions 1. Roepen van de 3de speler en aanspelen na 1-2 beweging - Driehoeksspel Organisatie en Verloop: * 8 spelers passen enkele keren vrij naar mekaar in een verlengd    strafschopgebied (40m op 20m) * Daarna speelt A een dubbelpas met B, bij het terugkaatsen roept   B de naam van de speler (=C) die moet aangespeeld worden * C biedt zich onmiddellijk aan en wordt door A direct aangespeeld * Nu begint C een nieuwe actie ( en wordt dus A) * Oefenen in 2 groepen van 8 Letten op: - Hoge concentratie en opmerkzaamheid - dat de spelers geen duo’s of vaste drietallen gaan vormen Variatie: - Idem met 2 ballen per groep van 8 2.    Roepen van de 3de speler en direct aanspelen - Driehoeksspel Organisatie en Verloop: * 8 spelers passen enkele keren vrij naar mekaar in een verlengd   strafschopgebied (40m op 20m) * Daarna speelt A de bal naar B, roept hij ook van de speler (=C)   die moet aangespeeld worden * C biedt zich onmiddellijk aan en wordt door B ten laatste met    het 2de contact aangespeeld, C speelt direct terug op A * A zoekt dan 2 andere spelers op om een nieuwe combinatie opzet * Na 5 tot 7 combinaties wisselt iemand met A Letten op: - Driehoekscombinaties met 2 directe passen - concentratie en opmerkzaamheid Variaties: - 2 groepen van 8 spelers (met gekleurde overtrekjes) oefenen in dezelfde ruimte - Doel: hogere concentratie, overzicht en panoramische visie 3.    4 tegen 2 met kleine doeltjes voor de jagende spelers Organisatie en Verloop: * 4 tegen 2 in een vierkant van 8m op 8m, idem aan de andere    zijde van het terrein * naast de 2 zijlijnen staat op 5m een mindoeltje of kegeldoel * de 4 spelers spelen direct of in 2 tijden * de 2 spelers, als ze de bal veroveren, proberen bij hun 1ste of   2de contact de bal te spelen in een doeltje * Na het 2de contact mogen ze niet meer aangevallen worden * Wissels na een doelpunt Letten op: - de jagers proberen af te werken na hun balrecuperatie Variatie: - als bij het rondspelen van de 4 spelers iemand 2 contacten nodig heeft, moet de volgende in één tijd spelen - de 4 spelers mogen hinderen bij trappen naar de doeltjes 4.   1 tegen 1-situaties Organisatie en Verloop: * per 2 spelers 1 bal * A dribbelt voorw., B loop rugw. op +/- 5m afstand *A pass naar B, B kaatst terug * 1 tegen 1, B is gedeeltelijk actief als verdediger * daarna wisselen van opdracht * 4 x tot 6 x een breedte van 65m à 70m (= 5’) met B als actieve   verdediger *Stretching * Vrij combinatiespel per 2 of 3, met versnellingen, enzv… Variaties: - De verdediger werpt de bal op borsthoogte naar A    (eventueel de afstand vergroten) - De aanvaller neemt de bal aan en probeert zijn   tegenstander te dribbelen en wordt daarna verdediger, enzv… Doel: - Coördinatie - voorwaartse dribbel met schijnbewegingen - Voorbereiding op verdedigende acties 5. Give and Go (Kaatsspel) Organisatie: * Op 1 speelhelft met 2 doelen met doelmannen * Links van het doel (10m) staan 3 spelers (A) met bal * B, C en D staan zonder bal op +/- 12m afstand van elkaar in   een diagonale lijn, richting ander doel * A speelt hard en laag in op B, die kaatst terug, draait en loopt   richting C * A pass op C, die terugkaatst op B, draait en richting D loopt * B  pass op D, die aflegt voor C die inkomt en op doel trapt   met een gerichte trap binnen bereik van de doelman * D haalt de bal op en sluit aan naast het andere doel Letten op: -  In het begin houdbare doelschoten = opwarming voor    doelman en spelers, dan geleidelijk opdrijven - steeds aandringen op vragen van de bal - In het begin meer werken op precisie dan op tempo, 2 contacten zijn toegelaten - Timing: enkel doorgaan wanneer de bal precies aankomt in de diepte - D legt af op de sterkste voet van de inkomende speler  Variatie: - De afstanden van de spelers verkorten - De posities van de spelers meer naar de flanken toe 6. Werken in groepjes van 3 Organisatie en verloop: * Meerdere groepjes van 3 staan aan de doellijn * Speler A (met bal) en speler B staan naast elkaar, C +/- 5m   naast hem * Speler A dribbelt, speler C loopt in de dribbelrichting * Speler B loopt achter A door en krijgt de bal in de loop * Speler B neemt de bal mee en ondertussen loopt speler C   achter hem door, enzv… * Elk 3 x uitvoeren op iedere positie maar na iedere uitvoe-   ring eventjes recupereren