2.  CIRCUITTRAINING HDLFootProductions 1. Dribbelomloop & wedstrijdvorm 6 tegen 6 Organisatie:  * 3 groepen van 6 spelers -    2 doelmannen in de doelen * Duur: 3 x 7’ ( tot 10’) -   Recup.= wissl van opdracht   ( 1’ tot 2’) * Iedere groep speelt 2 x en   voert 1 x de dribbelomloop uit Verloop: Station 1 - 6 tegen 6 naar 2 omgedraaide doelen met   doelman - Variatie 1: Beide ploegen mogen in de 2   doelen scoren - Variatie 2: De doelen aan mekaar plaatsen Station 2 - de 6 spelers verdelen over de stations 1 tot 5 met bal, station 6 zonder bal - De spelers voeren de dribbelomloop: A…pass tussen de kegels en snel rond de kegel lopen, korte dribbel, en zelfde oefening B…dribbelen op een onregelmatig geplaatst parcours C…vrij uitvoeren van schijnbewegingen (een overstapje, kappen, draaien, enzv…) in het strafschopgebied D…tweemaal een achtvorm uitvoeren, eerst met links dan met rechts beginnen E…slalomdribbel met daaropvolgend een center naar speler  6 en wisselt met hem van positie, 6 neemt de bal aan en   gaat door naar A. 2. Driehoeksomloop en wedstrijdvorm 4 tegen 4 + 4 Organisatie:  * 4 ploegen van 4 spelers - 2 doelen met doelman * Duur: 4 x 5’ - Recuperatie: 1’ tot 2’ * Iedere ploeg speelt 2 x, fungeert 1 x als kaatsploeg en loopt 1x de driehoeksomloop Verloop: Station 1 - 4 tegen 4 + 4 neutrale kaatsers naar doelen met doelman - De neutrale spelers bieden zich aan als aanspeelpunten op de flank ( Spel over de vleugels! ) - Variatie: de neutrale spelers staan naast het doel ( Spel in de diepte ) Station 2 - De spelers lopen in opgegeven tempo van vierkant naar vierkant ( A – B – C – A ): Vierkant A: de bal in willekeurige volgorde   naar mekaar spelen in 1-tijd en de bal volgen, na 3 passen in spurt wisselen van vierkant Vierkant B: de bal in willekeurige   volgorde dribbelen met overname, daarbij letten op ten minste 5 meter afstand voor de actie, na 3 balovernames langzame   looppas naar het volgende vierkant Vierkant C:   Eerst een kaatsbeweging en daarna een balovername uitvoeren, iedere speler doet dit 2 x uit en wordt er van veld gewisseld   met een opdrijven van tempo ( van traag naar snel)        3. Circuittraining - Sprongkracht Organisatie: * Per station 3 spelers * 1 tot 2 minuten per station, aansluitend 2 min. lichte looppas   Station 1: - loopsprongen telkens over 2 kegels die 2m van elkaar staan - In snelle looppas rond de laatste kegel lopen en terugkeren Station 2:  - Een touw of toversnoer op kniehoogte plaatsen in de   hoek van het terrein - Sluitsprongen uitvoeren over de lengte van het   touw of toversnoer  (Spreidstand, afstoten, voe-   ten tikken boven het touw en terug landen in   spreidstand, zo vorderen ) - In ontspannen looppas terugkeren Station 3: - Snelle draaisprongen langs de lijn van strafschop   gebied - Vanuit voorwaartse spreidstand, ½ draai uitvoeren   en rugw. landen, terug afstoten, ½ draai en voorw.   landen, enzv… - In ontspannen looppas terugkeren Station 4: - Een sluitsprong uitvoeren, daarna gevolgd door   een zijwaartse sprong   over de lijn, opnieuw een sluitsprong gevolgd door   een zijwaartse sprong, enzv… - Ontspannen looppas terug - Variaties: Sprongen op 1 been met linker- en rech-   terbeen Station 5: - 3 horden op kniehoogte staan telkens op 2 meter afstand - Hoeksprongen over de horden uitvoeren afstoot en landen op 2 voeten - In middelmatige looppas terugkeren langs achter de kegel Station 6: - Snelle skippings tussen de middelste kegels - Achter de kegels draaien en terugkeren in snelle looppas        4. Circuit met loopcoördinatie en technische oefeningen - Coördinatie Organisatie:   * Telkens 4 spelers per station, 2 spelers als aanspeler,    2 die de oefeningen uitvoeren * Belasting: 2’ daarna wisselen van opgave * Daarna korte recuperatie en wisselen van station Station 1: - A start rugwaarts naar de kegel, voorwaarts naar de    volgende kegel, idem rugw., idem voorw., speelt de    toegespeelde bal terug - Keert terug op identieke wijze en speelt de aange-    speelde bal terug aan de andere zijde. - Daarna start B Station 2: - A start en loopt door het hoepelparcours telkens met   2 contacten per hoepel, en kopt de toegeworpen bal   terug - Keert op dezelfde manier terug en kopt de 2de toe-   geworpen bal terug - Daarna start B Station 3: - A start naar de aanspeler toe, neemt de bal aan, kort de bal leiden, pass naar de andere aanspeler en aansluiten bij B - Daarna start B Station 4: - A neemt het hordenparcours met telkens 2 contacten tussen de horden, speelt de toegeworpen bal terug met de binnenkant   voet - Keert terug via het parcours en speelt de bal terug met de binnenkant van de andere voet - Daarna start B 5. Circuit met wedstrijdvormen Organisatie:   * Groepjes van 3 maken, telkens 2 groepjes per    station plaatsen * Duur: 2’ – Actieve recuperatie: 2’ * 2 x volledig uitvoeren Station 1 - Dribbelwedstrijd - Op signaal start de eerste speler met bal in het sla-    lomparcours en geeft de bal door aan de tegenover-    gestelde zijde achter het kegeltje, de volgende spe-    ler dribbelt terug -  Iedere balovername = 1 punt - Welke ploeg behaalt het meeste punten in de 2min.? Station 2 - Loopwedstrijd - De spelers lopen rond het vierkant op volgende wijze:   spurt voorwaarts, snelle sidesteps, spurt rugwaarts,   snelle sidesteps steeds met de blik in dezelfde richting - Wanneer de speler de startkegel raakt mag de volgen-   de starten - Iedere ronde = 1 punt - Welke ploeg behaalt het meeste punten? Station 3 - Werp-en-vangwedstrijd - De speler met bal staat rugwaarts t.o.v. zijn partner aan de andere kant - Op signaal werpt hij de bal door zijn gespreide benen naar de andere speler en volgt daarna de bal. - Iedere bal die gevangen wordt = 1 punt - Welke ploeg haalt het meeste punten? Letten op: - Alle groepen aan de stations starten gelijktijdig op signaal van de trainer - De spelers tellen hun eigen punten luidop  6. Circuit met dribbelen en jongleren Organisatie:   * Per station 3 speler aanwijzen * 3 tot 4 min. werken per station, aansluitend doorschuiven naar een ander station Station 1 - A speelt de bal al jonglerend naar B, B kopt naar C, na de pass de bal volgen - C controleert de bal al jonglerend en speelt hoog terug op A, die de bal naar B kopt, enzv… - Afstand is +/- 5m Station 2 - A dribbelt door een slalomparcours, pass terug op B en loopt rond de zijwaarts geplaatste kegel - B neemt de bal aan t.h.v. de kegel en doet hetzelfde met pass op C, enzv… Station 3 - A en C jongleren de bal t.h.v. kegels op +/-15 meter van elkaar - B loopt naar C en neemt zijn bal over, daarna loopt C naar A en neemt zijn bal over, enzv… Station 4 - De spelers dribbelen door het parcours met wisselen van speelvoet - A start met rechts en geeft de bal door links van de startkegel - B neemt de bal aan met links en geeft dan door met rechts, enzv… Station 5 - A jongleert de bal in de loop, draait rond de kegel en speelt de bal op B en spurt langs de zijwaarts geplaatste kegel Station 6 - A dribbelt naar B en geeft de bal door aan B achter de kegel - B dribbelt naar C enzv… - Na enkele keren wisselen van kant om de bal door te geven 7. Circuit met passing en jongleren Organisatie: * Aan ieder station staan 3 spelers * Doorschuiven nadat alle spelers aan station 1 de opgelegde oefening 1 x uitgevoerd hebben ( +/- 3 tot 4min.) Station 1 - B loopt door het kegeldoeltje, A geeft pass (vanop 10m) en B speelt laag terug, daarna draait hij zich om en biedt zich aan   naar C, die werpt de bal (vanop 5m) en B speelt een hoge bal terug met de binnenkant voet - Wissel na 2 x 10 herhalingen (met links en links) Station 2 - De spelers jongleren in deze volgorde: 5x met de wreef, 5x met de kop en 5x met de bovenkant dij Station 3 - Direct passenspel met positiewissel (afstand 5m) - A pass met rechts diagonaal door het kegeldoel naar B, bal volgen, B pass naar C enzv… Station 4 - A pass naar b en bal volgen, B kaatst de bal terug naar A en loopt daarna rond de kegel om daarna de teruggekaatste bal   van A aan te nemen, daarna doet B hetzelfde met C enzv… Station 5 - Jongleren in groep met hoog toespelen van de bal met 3 balcontacten Station 6 - A pass naar B en volgt de bal, B neemt de bal aan en draait met bal rond de kegel, pass naar C en bal volgen - C pass naar A enzv… 8. Circuit met duo’s Organisatie: * Aan ieder station 2 spelers * Duur: 60” tot 90” daarna 2 tot 3min. actieve recuperatie (lichte looppas) * 1 tot 2x uitvoeren Station 1 - A zet druk op B die dribbelt (gedeeltelijk actief van de zijkant) - Aansluitend wisselen van opgave Station 2 - 1 tegen 1 met dribbellijn (breedte 4m) - Wisselen van opgave na iedere actie Station 3 - De spelers duelleren al lopend met de schouder (armen in mekaar) - Daarna wisselen van kant Station 4 - 1 tegen 1 naar doelen met doelmannen - continu spel ( Reserveballen in de doelen leggen) Station 5 - 1 tegen 1 op balbezit - De speler probeert in balbezit te blijven in de afgebakende ruimte (lichaam tussen bal en tegenstander) Station 6 - De spelers spelen de bal in hun eigen loop, lopen de bal na en stoppen de bal, daarna spurt naar de kegel en in   ontspannen looppas terug Station 7 - 1 tegen 1 naar de kegeldoeltjes (breedte 2m) - A pass naar B en daarna gaat hij voor de 1 tegen 1 - Dribbel door het doeltje = 3 punten, pass tussen de kegels = 1 punt - reserveballen klaarleggen Station 8 - A trekt B tot aan het middelste kegel, B trekt A tot de laatste kegel - Ontspannen looppas terug