3.  KEEPERTRAINING HDLFootProductions 1. Partneroefeningen - deel 1 Organisatie: * K1 en K2 staan op een afstand van 3 tot 5 meter   tegenover elkaar met een bal in de handen Verloop: - Ze werpen mekaar gelijktijdig de bal toe: K1 met   een botspas en K2 met een borstpas - Het tempo verhogen zonder balverlies - Na enkele herhalingen wisselen ze van opdracht Variaties: - K1 werpt met een boogbal, K2 gaat de boogbal   tegemoet en gooit met een borstpas - K1 met een botspas en K2 met een boogbal - Een hoepel leggen tussen de 2 Keepers, de bal   moet nu botsen in de hoepel 2. Partneroefeningen - deel 2 Organisatie: * K1 en K2 staan op een afstand van 3 tot 5 meter   tegenover elkaar met een bal in de handen Verloop: - K1 werpt de bal hoog boven zich uit en K2 werpt   zijn bal snel met een borstpas. - K2 vangt deze op en gooit snel terug en vangt   daarna zijn eigen bal terug op - Na enkele herhalingen wisselen ze van opdracht Variaties: - Verschillende soorten ballen gebruiken ( grote,   kleine, zachte, harde, enzv...) - Alle oefeningen uitvoeren op 1 been 3. Werpen en vangen met evenwichtsoefening Organisatie: * K1 staat blootvoets op een onstabiele ondergrond   (vb:handdoek die enkele keren is opgevouwen,    kinemat, turnmat, enzv…) * K2 (of de Tr.) staat met een bal in de handen op   ongeveer 3 m. Verloop: - K2 werpt gevarieerd naar K1 (hoog, laag, zijwaarts) - K1 probeert te vangen zonder evenwichtsverlies Variaties: - K1 staat op 1 been op onstabiele ondergrond - K1 loopt aan, springt op en vangt de bal op de on-   stabiele ondergrond ( enkel met matten voor de   veiligheid) 4. Oefening met kegeldoeltjes - deel 1 Organisatie: * 3 kegeldoeltjes opstellen voor het doel   (breedte:1,5m) * Op 3 plaatsen voor doeltjes ballen klaarleggen * K1 staat in basishouding in het middenste doeltje * K2 stelt zich t.h.v. de ballen Verloop: - K2 trapt ballen tussen buik- en borsthoogte, K1   vangt ze en rolt ze terug - Na 6 ballen wisselen van kegeldoeltje, enzv… - Na de 3 reeksen wisselen van opdracht Letten op: - K1 stelt zich op tussen bal en doelmidden. De kegel-   doeltjes moeten hem helpen deze denkbeeldige lijn   te vinden Variatie: - K2 trapt de ballen laag 5. Oefeningen met kegeldoeltjes - deel 2 Organisatie: * 3 kegeldoeltjes opstellen voor het doel (breedte:1,5m) * Op 3 plaatsen voor doeltjes ballen klaarleggen * K1 staat in basishouding in het tussen het middenste   kegeldoeltje en het groot doel * K2 stelt zich t.h.v. de ballen Verloop: - K1 loopt in de richting van de bal maar op het moment   dat K2 uithaalt om te trappen blijft hij staan in de basis-   houding - K2 schiet op doel - K1 weert de bal af of vangt de bal Letten op: - Rechtop blijven en handelen vanuit de basishouding Variatie: - De trainer staat achter K1 die met hem verbonden is met    een elastische band. Hij voert dezelfde oefening uit met    belasting - Op deze manier komt er kracht en trainen op    evenwichtsvermogen bij  6. Oefening op positiespel Organisatie: * K1 staat in het groot doel * Tr plaatsen zich met bal voor het doel * Een elastisch touw wordt aan beide palen vastge-   maakt en achter de bal in de grond vastgemaakt Verloop: - K1 neemt de ideale positie aan, buigt door de knie-   ën en maakt zich breed en verkleint zijn speelhoek   door vooruit te bewegen. Hij probeert de schoten   van de Tr af te weren - Na enkele keren wisselt de Tr zijn positie, enzv… Letten op: - Variëren van schiethoogte en snelheid van de bal   7. Oefening op positiespel - deel 2 Organisatie en Verloop: * K1 staat in het groot doel * Tr plaatsen zich met bal voor het doel * Een elastisch touw wordt aan beide palen vastgemaakt en achter de bal in de grond vastgemaakt * Tr neemt nu een aanloop naar de bal, K1 komt de bal tegemoet en gaat de speelhoek verkleinen tot de Tr trapt op de bal.    K1 springt dan in de basishouding en probeert de bal af te weren. Variatie: - De Tr stelt zich achter K1 die vastgemaakt   is aan een elastische band en deze doet   de oefening nu met weerstand, K2 trapt op   doel - Door de elastische band wordt getraind op   kracht en evenwichtsvermogen Letten op: - Variëren van sc